La impunitat a judici

Finished 21 / 12 / 2020
Funded!
Received
€ 34.690
Minimum
€ 26.800
Optimum
€ 70.000
752 Co-financiers
 • Contributing € 15

  Aportació

  Es farà una publicació a la web d'Irídia agraint a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding.

  > 104 Co-financiers
 • Contributing € 25

  Soci/a semestral

  Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 6 mesos. Podràs ser ates/a davant de situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. També tindras la nova bossa de tela il·lustrada d'Irídia!

  > 188 Co-financiers
 • Contributing € 40

  Aportació solidària

  Es farà una publicació a la web d'Irídia agraint a totes les persones que hagin participat en el Crowdfunding i podras participar al taller "Eines col·lectives per a defensar els drets humans".

  > 44 Co-financiers
 • Contributing € 50

  Soci/a anual

  Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Podras ser ates/a davant de situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. També tindras la nova bossa de tela il·lustrada d'Irídia!

  > 172 Co-financiers
 • Contributing € 80

  Soci/a solidari semestral

  Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 6 mesos. Podras ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones.També tindras la nova bossa de tela il·lustrada d'Irídia, i podras participar al taller: "Eines d'enfrontament col·lectiu davant la repressió".

  > 18 Co-financiers
 • Contributing € 150

  Soci/a col·lectiu

  Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci d'Irídia! Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones.

  > 11 Co-financiers
 • Contributing € 160

  Soci/a solidari/a anual

  Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Podràs ser ates/a davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. També tindras la nova bossa de tela il·lustrada d'Irídia, i podras participar al taller: "Eines d'enfrontament col·lectiu davant la repressió".

  > 13 Co-financiers
 • Contributing € 250

  Soci col·lectiu solidari

  Si ets una organització, entitat o col·lectiu també pots ser soci d'Irídia. Aquesta quota et dóna dret a ser soci/a d'Irídia durant 1 any. Les persones del teu col·lectiu podran ser ateses davant situacions de violència institucional i garantiràs l'atenció d'altres persones. A més a més, tindreu dret a un assessorament en matèria d'Incidència Política per a la vostra organització.

  > 03 Co-financiers
 • Contributing € 500

  Donant

  A Irídia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant, a més de tenir els mateixos drets que els socis/es, passaràs a formar part del cercle de donants d'Irídia que ens ajuda a garantir l'estabilitat del servei gratuït d'atenció a víctimes de violència institucional. Es faran dues trobades informals anuals amb les integrants del cercle i la direcció de l'entitat on t'explicarem l'evolució del servei i del conjunt de l'entitat.

  > 04 Co-financiers
 • Contributing € 1.000

  Donant solidari/a

  A Irídia necessitem persones implicades amb la tasca de l'entitat que es comprometin a realitzar donacions anuals que ens ajudin a realitzar la nostra feina. Si ets donant, a més de tenir els mateixos drets que els socis/es, passaràs a formar part del cercle de donants d'Irídia que ens ajuda a garantir l'estabilitat del servei gratuït d'atenció a víctimes de violència institucional. Es faran dues trobades informals anuals amb les integrants del cercle i la direcció de l'entitat on t'explicarem l'evolució del servei i del conjunt de l'entitat.

  > 00 Co-financiers

About this project

Dona suport al nostre servei d'atenció i denúncia davant de casos de violència policial

Needs Task Minimum Optimum
Advocada del servei d'atenció especialitzada en privació de llibertat
Una advocada fa seguiment de casos de privació de llibertat, assessora, realitza denúncies i exerceix representació lletrada de casos. Realitza 25 hores a la setmana durant 12 mesos.
€ 12.000
Advocada del servei d'atenció especialitzada en la causa de l'1 d'octubre
Una advocada porta la causa de l'1 d'octubre. Realitza 40 hores a la setmana durant 12 mesos dels quals se'n sol·liciten 2,5.
€ 5.800
Atenció telefònica, gestió de primeres visites i sistematització de la informació
Una tècnica atèn les peticions que entren al servei i coordina les primeres visites amb l'equip psicojurídic. Sistematitza la informació per facilitar les dades i coordina l'elaboració d'informes. Realitza 20 hores a la setmana durant 10 mesos.
€ 9.000
Advocada del servei d'atenció especialitzada en dret a la protesta
Una advocada fa seguiment de casos de dret a la protesta, assessora, realitza denúncies i exerceix representació lletrada de casos. Dedica 3 hores a la setmana al servei durant 12 mesos.
€ 1.800
Investigació de casos de violència policial
Un jurista analitza imatges, busca proves, elabora informes i sistematitza informació per la investigació de casos de violència policial. Realitza 15 hores a la setmana durant un any.
€ 7.200
Comunicació, muntatge de videos, gestió de xarxes socials i contacte amb periodistes
Elaboració de vídeos, fotografies, actualització de la pàgina web, gestió de les xarxes socials per la difusió del servei i dels casos d'incidència política.
€ 4.200
Representativitat i direcció de litigis
Portaveu davant els mitjans de comunicació, coordinació de l'equip i direcció dels litigis del servei. Dedicant 30 hores a la setmana durant 12 mesos, dels quals se'n sol·liciten 1,5.
€ 3.400
Representativitat, direcció estratègica i comunicació
Portaveu davant els mitjans de comunicació, direcció estratègica de l'entitat i comunciació per xarxes socials. Dedicant 40 hores a la setmana durant 12 mesos, dels quals se'n sol·liciten 2,5.
€ 6.300
Recerca de finançament, gestió de projectes i equip
Formulació de subvencions públiques i privades, gestió d'equip i seguiment tècnic de l'execució dels projectes. Dedicació de 3 hores a la setmana al servei durant 12 mesos.
€ 12.000
Gestió econòmica i administrativa
Seguiment econòmic del servei, justificació de subvencions i gestió de tràmits. Dedicant 6 hores a la setmana al servei durant 12 mesos.
€ 3.400
Needs Material Minimum Optimum
Materials gràfics per la difusió del servei d'atenció
Disseny de cartells, merchandising, imatges corporatives per les xarxes, maquetació d'informes, difusió per xarxes i plataformes online
€ 4.900
Total € 26.800 € 70.000
Necessary
Supplemental

General information

Des d'Irídia oferim un servei d'atenció jurídica i psicosocial gratuït a víctimes de violència policial des del 2016. Realitzem assessorament psicojurídic i acompanyem tots els casos que ens arriben que, tan sols durant el 2019, van arribar a ser 248. Així mateix, assumim la representació lletrada i l'acompanyament psicosocial durant tot el procediment en els casos més greus i/o representatius. En l'actualitat portem la representació de 52 casos els quals corresponen a víctimes de la violència policial en contextos de manifestació, vulneracions de Drets Humans al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, a l'espai públic o en comissaries. També representem casos de violència institucional i morts sota custòdia a la presó. Moltes de les causes en les quals estem treballant avancen cap a judici. Concretament en la causa per les càrregues de l'1 d'Octubre de 2017 a Barcelona, en la qual representem a 13 persones afectades i hi ha 29 agents imputats relacionats amb aquests actes, podríem encarar la fase de judici en els pròxims mesos.

Irídia es finança a través de les aportacions dels socis/es i donacions, el finançament públic i a través de fundacions privades. El nostre objectiu és poder arribar a dependre principalment dels nostres socis i sòcies. És per això que a través d'aquest Micromecenatge us oferim com a recompensa convertir-vos en socis/es d'Irídia, entre d'altres coses. Ara som 1000 socis/es però necessitem ser moltes més. Som una eina col·lectiva creada per i per a la ciutadania!

Main features and goals of the crowdfunding campaign

Irídia ofereix serveis innovadors i amb un valor diferencial, sempre posicionant a la persona al centre i intentant assolir un procés de justícia i reparació. El Servei d'Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional ofereix atenció psicosocial i legal integral a la persona afectada. Al seu torn, si el cas presenta unes característiques concretes que poden contribuir al fet que aquest tingui un impacte i repercussió més enllà de l'assumpte concret i, per tant, que pugui incidir i assolir canvis reals en la legislació existent -i sempre que la persona afectada hi estigui d'acord- es realitza un abordatge del cas des d'una perspectiva del litigi estratègic. Aquesta òptica té per objectiu assolir canvis en les polítiques públiques, la praxi policial i contribuir a elevar els estàndards de protecció i garantia dels drets humans.

Una de les especificitats del servei és la inclusió de la perspectiva psicosocial en l'atenció a les persones en l'àmbit dels drets humans. La vulneració de drets humans i, especialment, la violència institucional, genera danys que tenen un impacte en la vida i en el desenvolupament individual i social de les persones afectades. El treball psico-jurídic permet generar un acompanyament psicosocial en el marc dels processos judicials que busca potenciar els processos de mitigació del dany, de reparació i d'enfortiment de les persones com a ciutadanes i ciutadans actius en la defensa dels seus drets.

En col·laboració amb altres organitzacions, s'ha identificat l'escopeter que va deixar sense ull a Roger Español l'1O i d'altres agents que van colpejar a manifestants; s'ha aconseguit que s'aprovi al Parlament que els policies vagin identificats per davant, per darrere i al casc; s'han interposat denúncies i s'han defensat aquelles persones privades de llibertat al CIE i a les presons que han patit abusos, entre moltes altres coses. Tenim clar que no ens volem aturar aquí, volem seguir denunciant i exposant els abusos de poder, mentre desenvolupem les eines adequades perquè no hi hagi lloc per la impunitat.

El treball comunicatiu i d'incidència que es realitza des de l'entitat posa el focus en determinades problemàtiques i situacions que impliquen vulneracions de drets amb l'objectiu de poder dur a terme processos reals de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. És a dir, cercant el reconeixement de la situació viscuda i la corresponent depuració de responsabilitats a diferents nivells (no només penals, també polítiques), reconèixer els drets dels afectats, restablir la confiança en la societat i en les institucions, reparar el dany causat, promoure l'existència i/o aplicació de mecanismes de garanties que n'evitin la repetició i mostrar solidaritat vers les vulneracions socials que es materialitzen en situacions individuals i/o familiars.

2-437.jpg 3-265.jpg

Why this is important

Treballem de manera independent des de la defensa integral de les persones, des de la intervenció directa fins als processos d'incidència política. Al mateix temps que representem a les persones als jutjats, treballem per a implementar mesures que protegeixin els drets col·lectius.

En l'actualitat el nostre servei s'ofereix a l'àrea metropolitana de Barcelona, però es coordina amb col·lectius i organitzacions d'altres ciutats de Catalunya i de la resta de l'Estat. Tenim un telèfon d'atenció permanent i realitzem visites periòdiques i de seguiment a espais de privació de llibertat com el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona o les presons d'arreu del territori català. Així mateix, se'ns deriven casos des d'altres entitats com la Federació d'Associacions de Veïns/as de Barcelona, Tanquem els Cies, SIRECOVI de la Universitat de Barcelona, col·lectius que treballen pel dret a l'habitatge, l'Oficina de No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya.

Col·laborant amb el projecte i/o fen-te sòcia estàs contribuint a la sostenibilitat del servei, ja que les vulneracions de drets van en augment. Si ets soci/a, podràs ser atès/a davant una situació de violència institucional i al mateix temps garantiràs que altres persones rebin aquesta atenció, moltes de les quals no tindrien una altra manera d'accedir-hi, especialment aquelles que es troben privades de llibertat.

1-830.jpg

Team and experience

L'equip compta amb 17 persones contractades i també amb voluntàries i estudiants de pràctiques.
L'àrea jurídica està coordinada per l'Anaïs Franquesa, advocada penalista experta en la defensa dels Drets Humans que compta amb una àmplia experiència tan en l'àmbit estatal com en jurisdicció internacional, i està formada per 8 advocades i advocats i 3 psicòlogues.

L'àrea de psicosocial està coordinada per Irene Santiago, psicòloga amb 15 anys d'experiència en terreny en diferents països d'Amèrica Llatina en atenció psicosocial des d'un enfocament de defensa de drets humans. L'àrea de comunicació i incidència política està coordinada per Andrés García Berrio, que compta amb 10 anys d'experiència en processos d'incidèndencia en la matèria.

L'equip també compta amb una àrea tècnica que gestiona les subvencions, l'economia, la coordinació de l'equip i el tracte amb les persones sòcies.

Tota la feina feta des d'Irídia segueix una perspectiva i metodologia feminista interseccional.

img-7496.jpg

Social commitment

Sustainable Development Goals

 • Peace, Justice and Strong Institutions

  Access to justice for all, and building effective, accountable institutions at all levels.

 • Partnerships for the Goals

  Revitalize the global partnership for sustainable development